- landsdækkende TRYKenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYKenergi

v/ Jesper Jørgensen

Gl. Skolevej 4

6600 Vejen

Mobil: 21 77 53 88

Mail: jj@trykenergi.dk

www.trykenergi.dk

CVR.nr. 31218594

Termografi

- et hjælpeværktøj der afslører fejl i din bolig

 

 

Termografering er et hjælpemiddel til afsløring og lokalisering af bygningsdele

hvor der er ekstraordinære store varmetab. Termografering afslører

kuldebroer eller manglende isolering, der lokalt medfører et større transmissionstab

og i værste fald kondens på eller i konstruktionen.

Termografi kan desuden sammen med en tæthedstest (Blower Door) lokalisere,

hvor i byggeriet der er tale om utætheder. Utætheder der kommer til udtryk

i et unødigt stort ventilationstab og i ekstreme tilfælde - træk og dårligt indeklima.

 

 

 

Her ses utætheder i klimaskærmen

mellem væg og gulv.

 

 

 

 

 

 

 

Her er det ved elinstallationen

klimaskærmen er brudt.

 

 

 

 

 

 

 

Her ses utætheder ved installation

omkring halogenspot. Dette ses ofte

hvis der ikke benyttes safebox.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses kuldebroer som skyldes

manglende hulmursisolering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  TRYKenergi.dk © 2008  •