- landsdækkende TRYKenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYKenergi

v/ Jesper Jørgensen

Gl. Skolevej 4

6600 Vejen

Mobil: 21 77 53 88

Mail: jj@trykenergi.dk

www.trykenergi.dk

CVR.nr. 31218594

Blower Door

- den optimale tæthedstest ved tryksætning

 

 

Pr. den 1. april 2006 trådte der nye

regler til bygningers lufttæthed i kraft.

Luftskiftet gennem utætheder i

klimaskærmen må ikke overstige

1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal

ved trykprøvning med 50 Pa.

Prøvning af luftskifte sker på

grundlag af DS/EN 13829 -

 

”Bygningers termiske ydeevne

- Bestemmelse af luftgennemtrængelighed

i bygninger - Prøvningsmetode

med overtryk skabt

af ventilator.”

 

Kommunalbestyrelsen kan i

byggetilladelsen stille krav om, at

der skal foretages målinger i den færdige bygning til dokumentation af,

at kravet til lufttæthed er opfyldt.

Ved at benytte en Blower Door er det muligt at tryksætte en bygning. Derved

kan man bestemme, hvor tæt en bygning er. En Blower Door er en specialudformet

ventilator, der kan monteres i en døråbning, hvorved en bygning kan

sættes under tryk, svarende til fx. blæsevejr med en vis vindstyrke.

Ved at kombinere termografering og tryksætning fås et godt redskab til at

påvise alle former for utætheder i klimaskærmen.

 

Blower door består af en paneldør som placeres i en døråbning, hvorefter

der monteres en ventilator, der kan skabe det nødvendige tryk i bygningen.

Blæseren sluttes til en kontrolenhed, som hele tiden overvåger trykket

samt flowet over blæseren.

Bygningens nødvendige utætheder (brændeovn, emhætte, genveks anlæg)

lukkes midlertidigt, hvorefter testen kan begynde. Testen udføres trinvis fra

0 pascal og op til 50 pascal.

Når testen er færdig, kan resultatet aflæses ved hjælp af en computer, der

fortæller, hvor meget luftflowet har været ved de 50 pascal der er krævet.

Kravet er max 1,5 l/s pr m2, derfor er det nødvendigt at kende boligens

areal. Vores udstyr kan håndtere bygninger op til 700 m2.

 

Trykprøvning, som en del af kvalitetskontrollen,

sender et utroligt stærkt signal til kunderne:

• Vi overholder de gældende byggeregler.

• Vi lader vores arbejde kontrolleres af en uvildig person.

• Vi leverer dokumentation for kvalitet

- i forbindelse med afleveringen af byggeriet.

 

 

 

 

•  TRYKenergi.dk © 2008  •